Chính sách đặt hàng và thanh toán

Chính sách đặt hàng và thanh toán

Giao hàng – Trả tiền mặt (COD)

Sau khi Quý khách đặt hàng, nhân viên giao nhận của website evara.vn sẽ giao sản phẩm tới địa chỉ Quý khách yêu cầu. Quý khách vui lòng kiểm tra sản phẩm và toàn bộ giấy tờ đi kèm, sau đó thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên giao nhận của website evara.vn.