Địa điểm cửa hàng

  • số7 Ngô Bệ, p13, Q.Tân bình, TP.HCM